کارگردان: لويی مال

فرانسه، ۱۹۸۱، رنگی، ۱۱۰ دقيقه

دوساعت مکالمه بر سر شام بين «والاس شان» نمايشنامه نويس، و کارگردان آوانگارد تئاتر «آندره گريگوری» در دستان خلاق لويی مال تبديل می شود به روايت تکان دهنده، زنده و بعضا خنده داری از سفر معنوی حيرت انگيز گريگوری به سرزمين های نامسکون و رام نشده. اين فيلم را خيلی ها نگرفتند و برای آنها که حوصله فکر کردن را ندارند توصيه نمی شود.