عليرضا نوری زاده به سوالات زير پاسخ می دهد:

1- مجلس شورای اسلامی لايحه انتخاباتی و نظارت استصوابی شورای نگهبان را تصويب کرد.

2- انتخابات اسرائيل و پيروزی آريل شارون و مشکلات وی در تشکيل دولت ائتلافی و اثرات آن در مناسبات اسرائيل و فلسصين.