دستياران پرزيدنت بوش، رئيس جمهوری آمريکا، می گويند کاخ سفيد فردا، پنجشنبه، «سيلويوو برلوسکونی» نخست وزير ايتاليا پذيرايی خواهد کرد. پرزيدنت بوش، ضمن ضيافت ناهار، نحوه برخورد با عراق را با نخست وزير ايتاليا مورد بحث قرار خواهد داد.

مقامات کاخ سفيد روز سه شنبه، يکروز پس از آنکه پرزيدنت بوش تلفنی با خوزه ماريا آزنار نخست وزير اسپانيا مسئله عراق را مورد بحث قرار داد، ورود نخست وزير ايتاليا را اعلام کردند. قرار است روز جمعه آينده نيز پرزيدنت بوش در کمپ ديويد در نزديکی واشنگتن با تونی بلر نخست وزير بريتانيا به گفتگو و مشورت بنشيند. ايتاليا، اسپانيا و بريتانيا در زمره کشورهای اروپايی هستند که بيش از ديگران از سياست پرزيدنت بوش در قبال عراق حمايت کرده اند.