با نزديک شدن اسفندماه و انتخابات شوراهای شهر در ايران، آقای مهندس بيژن اسماعيلزاده دبير مؤسس حزب پاک ايران در گفتگويی با بهروز عباسی در بخش فارسی صدای آمريکا مسئله انحلال شورای شهر تهران و انتخابات آينده شوراهای شهر را مورد بررسی قرار می دهد.