کارگردان: ژان-لوک گودار
بازيگران: آنا کارينا

فرانسه، ۱۹۶۲، سياه و سفيد، ۸۵ دقيقه

اين فيلم داستان زندگی يک روسپی خوش قلب و مهربان را در دوازده تابلو و بشکلی تيره ولی با حفظ فاصله احساسی از کاراکتر نشان می دهد. «گذران زندگی خودش» يکی از غنی ترين آثار مهمل نما و ضدو نقيض دار گودار است و شايد يکی از قشنگ ترين فيلم های او نيز باشد.