علی رضا نوری زاده روزنامه نگار ايرانی مقيم انگلستان مسائل و اخبار روز را بررسی می کند و به سوالات بهروز عباسی خبرنگار بخش فارسی راديو صدای آمريکا پاسخ می دهد.

١- کنفرانس سران کشورهای همسايه عراق برای يافتن راه حل مسالمت آميز و برکناری صدام حسين در آنکارا برگزار خواهد شد.

۲- چرا برغم خواسته های اقشار مختلف مردم ايران ، حصر آيت الله منتظری همچنان ادامه دارد.