ترکيه تلاشهای ديپلماتيک خود را برای جلوگيری از درگرفتن جنگی در عراق شدت بخشيد و امروز اعلام کرد که حاضر است ميزبانی اجلاس رهبران کشورهای منطقه را برای بحث در باره راه حل مسالمت آميز بحران کنونی برعهده گيرد.

سفرای ايران، مصر، سوريه، عربستان سعودی و اردن در آنکار، امروز در وزارت امور خارجه ترکيه حضور يافتند و دعوتنامه های مربوط به شرکت رهبران کشورهای متبوعشان را در اجلاسی درباره عراق دريافت کردند .

عبدالله گل نخست وزير ترکيه اخيراً از پنج کشوری که به اين اجلاس دعوت شده اند ديدن کرد .