سرمای شديد در بخشهايی از جنوب آسيا صدها کشته بجای گذاشته است و پيش بينی شده است که درجه هوا زود تر از چند روز ديگر به وضع عادی و معمول بازنخواهد گشت.

در گزارشهای خبری، شمار کسانی که در بنگلادش، هند و نپال از اواسط دسامبر تا کنون به سبب سرما کشته شدند، بيش از هفتصد و پنجاه نفر است. دست کم ١٣٠ نفر، فقط ديروز جان سپرده اند. بسياری از قربانيان، افراد بی خانمان بودند. با اينحال ، شمار نوجوانان و افراد مسن نيز کم نبوده است. مسئولان امور در محله های فقير نشين، ميان کسانی که بهيچ وجه به وسائل گرم کننده دسترسی ندارند، پتو توزيع کرده اند.