ژاپن و روسيه موافقت کرده اند بر تلاش هايشان در مورد موافقتنامه ای که رسما به جنگ جهانی دوم پايان بدهد، بيفزايند. ولاديمير پوتين رئيس جمهور روسيه و جونی شيرو کوئی زومی نخست وزير ژاپن، بر يک برنامه اجرائی مشترک و مرتبط با قطعنامه ای صحه گذاشتند که هدف آن پايان بخشيدن به يک اختلاف ديرپای ارضی بر سر جزاير کريل است، که در اواخر جنگ جهانی به تصرف سربازان شوروی سابق در آمد. رهبران روسيه و ژاپن امروز در جريان ملاقاتشان در مشکو همچنين در باره جاه طلبی های اتمی کره شمالی تبادل نظر کردند.