در جريان درگيری سربازان دولت افغانستان و هواداران رژيم مخلوع طالبان در ايالت قندهار، چهار نفر کشته شدند.

گزارشهای رسيده در باره علت اين درگيری، ضد و نقيض است اما تيراندازيها در نزديکی شهر اسپين بولْداک که در مجاورت مرز پاکستان قرار دارد روی داد .

نيروهای ويژه ايالات متحده در اين منطقه بدنبال بقايای اعضای طالبان و شبکه تروريستی القاعده ميگردند .

يک مقام رسمی افغان ميگويد سربازان دولت اين کشور در جريان يک تيراندازی در ايالت قندهار، چهار تن از اعضای طالبان را کشته و دو تن از آنها را به اسارت گرفتند. خالد پَشتون، سخنگوی استاندار قندهار گفت درگيری در نزديکی شهر اسپين بولداک که در مجاورت مرز پاکستان قرار دارد روی داد. آقای پشتون ميگويد در پی تهديد ساکنان شهر از سوی اعضای طالبان، سربازان دولتی به گشت زنی در اين منطقه پرداخته بودند. در باره زمان وقوع اين زدوخورد گزارشهای ضد و نقيضی انتشار يافته است