کره جنوبی، برای کسب حمايت از طرحی که بمنظور پايان بخشيدن به بحران ناشی از برنامه تسليحات اتمی کره شمالی تدارک ديده است، نمايندگان خود را روانه مسکو و واشنگتن ساخته است . اين طرح ، که گفته ميشود مصالحه را به واشنگتن و پيونگ يانگ توصيه ميکند ، امروز در شورای امنيت ملی ملی کره جنوبی به تصويب رسيد. در همين حال، امروز الکساندر لوسيوکوف، معاون وزارت امور خارجه روسيه از واشنگتن و پيونگ يانگ خواست اختلافات خود را ، که کره شمالی آنها را جدی و غير قابل پيش پبينی توصيف کرده است ، به شيوه ای مسالمت آميز و سازنده حل و فصل کنند . لوح موهين ، رئيس جمهور منتخب کره جنوبی اميدوار است پيش از آنکه در ماه فوريه عهده دار مقام رياست جمهوری آن کشور شود ، بحران کره شمالی حل و فصل شده باشد