علی رضا نوری زاده روزنامه نگار ايرانی مقيم انگلستان مسائل و اخبار روز را بررسی می کند و به سوالات خبرنگار بخش فارسی راديو صدای آمريکا پاسخ می دهد:

1- نامه ای که آقای عبدی در دادگاه در دفاع از خود خوانده است، باعث شگفتی بسيار شده است. نظر شما درباره نحوه دفاع آقای عبدی چيست؟

2- نظر شما درباره مخالفت رئيس قوه قضائيه با ايده مردم سالاری چيست؟