در آمريکا بعد از جشن شکرگزاری در ماه نوامبر، مقدمات عيد ميلاد مسيح، کريسمس و بدنبال آن جشن سال نو بتدريج فراهم می شود..