يکی از ماموران سابق اداره امنيت و اطلاعات آمريکا گفت که جمهوری اسلامی ايران، سوريه و اسرائيل جداگانه برای انجام کودتا و سرنگونی رژيم صدام حسين در عراق بارها دست به عملياتی زده اند. جزئيات بيشتر را از گزارش خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا، محمدرضا شاهيد بشنويد.