علی رضا نوری زاده، روزنامه نگار ايرانی مقيم انگلستان مسائل و اخبار روز را بررسی می کند و به سوالات بهروز عباسی خبرنگار بخش فارسی راديو صدای آمريکا پاسخ می دهد.

١- در محاکمه غير علنی حسينعلی قاضيان متهم پرونده نظرخواهی، گفته است که نه وی بلکه ديگران به اسناد و مدارک محرمانه دست داشته اند. منظور چه کسانی است؟

٢- مخالفين صدام حسين در لندن توافق کردند که حتی اگر آمريکا به عراق حمله نکند، صدام بايد به عنوان جنايتکار عليه بشريت به دادگاه بين المللی لاهه سپرده شود.