روسيه در مورد تصميم دولت آمريکا دائر بر آغاز استقرار شبکه دفاع ضدموشکی آمريکا در سال ۲۰۰۴ ابراز تأسف کرده است. وزارت امور خارجه روسيه در اطلاعيه ای که امروز منتشر کرد ابراز نگرانی کرد که اقدام امريکا احتمالا ً به يک مسابقه تسليحاتی جديد منجر شود. روسيه همچنين گفته است که ايجاد چنين شبکه دفاع موشکی منابعی را که برای مقابله با ديگر خطـرهای واقعی مانند مبـارزه عليه تروريسـم بين المللی لازم است تحليل می برد. پرزيدنت بوش ديروز ضمن اعلام طرح احداث شبکه دفاع ضدموشکی گفت اين شبکه برای کمک به دفاع از مردم آمريکا در برابر خطر کشورهای متخاصم يا گروه های تروريستی است که جويای دستيابی به جنگ افزارهای هسته ای هستند.