جمعه شب ساعت ۹ بوقت تهران در ميدان حقوق بشر در پاريس از سوی ايرانيان تظاهراتی با عنوان فراخوان به جانبداری از جوانان و دانشجويان ايرانی برقرار بود. دو ساعت پيش تر از آن يعنی ساعت ۷ شب و باز بوقت تهران راديو شبکه سراسری صدای جمهوری اسلامی در برنامه «عصر جمعه با شما» از پدران و مادران ايرانی خواست که به دليل وجود سرما مواظب فرزندانشان باشند و از سر نصيحت به آنها گفت: مادران، دکمه های پالتوی فرزندانتان را ببنديد. اينها، اين بچه ها، آينده های ما هستند...

۱- تکذيب تکذيب ها هم يک حرفه است
۲- عباس عبدی مدافع گفتگوی تمدن ها با وکيلش يکبار گفتگو کرد
۳- دشواری سخنرانی در جمع موافقان و مخالفان
۴- بيايد و نگويد و يا نيايد و بگويد
۵- جوانانی که انقلاب کردند هيپی بودند