آقای آيت الله خامنه ای جذب سرمايه ها و بالا بردن اعتماد سرمايه گزاران را يک ضرورت خوانده است. ايرنا : آقای خامنه ای از دولت خواسته است اين مشکل را برطرف کند. دکتر سيامک شجاعی،اقتصاد دان و رييس دانشکده اقتصاد و بازرگانی دانشگاه ايالتی نيويورک، درباره اينکه اجرای دستورات آقای خامنه ای متضمن چه اشکالاتی است، می گويد: