محمدرضا شاهيد، خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا در شهر پاريس، درباره گزارش اظهارات اخير هاشمی رفسنجانی رئيس شورای تشخيص مصلحت نظام در جمهوری اسلامی ايران و نيز درباره فيلم تازه ای که درباره ايران در تلويزيون فرانسه پخش شد، گزارشی دارند که می شنويد.