علی رضا نوری زاده روزنامه نگار ايرانی مقيم انگلستان مسائل و اخبار روز را بررسی می کند و به سؤالات بهروز عباسی خبرنگار بخش فارسی راديو صدای آمريکا پاسخ می دهد.

١- ادامه تظاهرات دانشجوئی در ايران و اثرات آن

٢- نامه سرگشاده ١۵٤ تن از نمايندگان مجلس به مهدی کروبی رئيس مجلس در اعتراض به مخالفت های شورای نگهبان در جلوگيری از انجام وظايف قانون گزاری در مجلس