هواپيماهای جنگنده بريتانيا و امريکا به يک سکوی عراق در منطقه پرواز ممنوع حمله کردند.

مرکز فرماندهی امريکا می گويد هواپيماهای با تجهيزات پيشرفته و دقيق به سيستم موشکی در ال اماده در ۲۶۰ کيلومتری بغداد عراق حمله کردند. اين نخستين حمله در منطقه پرواز ممنوع از اول دسامبر امسال است.