کارگردان: راينر ورنر فسبيندر

آلمان، ۱۹۶۹ ، رنگی، ۸۷ دقيقه

آقای « ر » مرد معقول و دوست داشتنی و خانواده داريست که به زندگی، کار و تفريحاتش علاقه مند است، ولی يکشب به کله اش ميزند ويک چراغ آباژور را برداشته و ابتدا همسر و سپس فرزندش را به ضرب کوبش آن چراغ می کشد. اين يکی از فيلم های اوليه فسبيندر است که بسرعت برق در آلمان شهرتش پيچيد و به عنوان رساله ای درباره پديده غريب و مدرن «قتل زنجيره ای» معروف گشت.