در فستيوال بين المللی فيلم های مستند در آمستردام، فيلم ٢٧ دقيقه ای از ايران نمايش داده شد بنام "حرفهايت را پنهان کن" که گرچه ساده بود و کوتاه اما پُر از اشارات ظريف درباره زنان ايران و مشکلات آنها. نازی بگلری خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا با بهنام بهزادی کارگردان فيلم گفتگويی انجام داده است که می شنويد.