در پی يورش امروز سربازان اسرائيلی به شهر «بيت لحيا» در جنوب نوار غزه دو فلسطينی کشته شدند. بنا به گزارشها نيروهای اسرائيلی با پشتيبانی ۲۵ دستگاه تانک وارد بيت لحيا شدند، و خانه های افراد مظنون به عضويت د ر گروههای ستيزه جوی حماس و جهاد اسلامی را تخريب کردند. در رويداد ديگر امروز، هليکوپترهای اسرائيلی، يک اتومبيل را در شهر غزه هدف قراردادند. به گزارش خبر گزاری فرانسه دست کم۳نفر و از جمله، دو کودک، بر اثر اصابت موشک زخمی شدند.