کريستين ساينس مونيتور: وقتی خانواده های مذهبی و شهيد داده اينچنين طرفداراصلاحات هستند، يعنی انقلاب ديگری آغازشده؛
آسوشيتدپرس: حمايت آمريکا از مبارزات آزاديخواهانه مردم ايران؛
رويتر: سلمان رشدی می گويد اگر مسلمانان ميانه رو عليه احکام اعدام و سرکوب در کشورهای مسلمان موضع نگيرند، امثال رشدی ها اينکار را خواهند کرد؛
خبرگزاری فرانسه: سخنگوی سازمان انتقال خون ايران می گويد که خون مومنين، پاک تر و بهتر از خون بقيه است.