علی رضا نوری زاده روزنامه نگار ايرانی مقيم انگلستان مسائل و اخبار روز را بررسی می کند و به سؤالات بهروز عباسی خبرنگار بخش فارسی راديو صدای آمريکا پاسخ می دهد:

١- امروز اول آذر سالروز قتل پروانه و داريوش فروهر بود. به اين مناسبت امروز مراسمی در تهران و برخی از شهرهای ايران برگزار شد که گويا حملاتی هم از سوی گروه فشار ديده شده، شما اوضاع را چگونه می بينيد.

٢- سخنان خامنه ای دز نماز جمعه امروز