ايران درآينه رسانه های جهان، ۲۲نوامبر

ورلدنت ديلى دات کام:سوريه مى کوشد حزب الله لبنان را تبديل به يک نيروى جنگى واقعى بکند. ايندپندنت: رئيس سابق ستاد صدام که دردانمارک تقاضاى پناهندگى کرده است، به دليل بمباران هاى شيميايى عليه کردها وايرانى هاتحت بازداشت خانگى قرارگرفت

فايننشال تايمز: جمهورى اسلامى چنان در مقابل اعتراض هاى دانشجويى به ترس افتاده است که براى دستگيرى تعدادى سلطنت طلب سالخورده، ازنيروى ضد شورش کمک مى گيرد. گاردين: داستان روحانى ايرانى که عباو عمامه را رها کرده و به سراغ چارلى چاپلين رفته است.