مقامات الجزاير می گويند در برخورد يک تاکسی با بمبی که تند روهای اسلامی مظنون کار گذاشته بودند، شش تن جان باختند و دو نفر مجروح شدند. اين حادثه روز پنجشنبه در جاده ای در حدود ۲۵۰ کيلومتری جنوب الجزيره، پايتخت ، روی داد. شورشيان مسلمان که با دولت سکولار الجزاير می جنگند اغلب در ماه رمضان بر حملات خود عليه غير نظاميان می افزايند.