علی رضا نوری زاده روزنامه نگار ايرانی مقيم انگلستان مسائل و اخبار روز را بررسی می کند و به سؤالات بهروز عباسی خبرنگار بخش فارسی راديو صدای آمريکا پاسخ می دهد.

1- ادامه تظاهرات دانشجويی و دستور آيت الله خامنه ای برای تجديدنظر در حکم اعدام دکتر هاشم آقاجری

٢- مکاتبات آقای دکتر ابراهيم يزدی و آقای حبيب عسکر اولادی