علی رضا نوری زاده روزنامه نگار ايرانی مقيم انگلستان مسائل و اخبار روز را بررسی می کند و به سؤالات بهروز عباسی خبرنگار بخش فارسی راديو صدای آمريکا پاسخ می دهد:

۱- دستگيری عباس عبدی در سالروز اشغال سفارت آمريکا

۲- فاينانشال تايمز لندن در مورد اينکه حدود دويست تن از اعضاء القاعده، از جمله يکی از فرزندان بن لادن بعد از فرار از افغانستان مدتی در ايران سپری کرده اند.