انواع ويتامين ها که هر کدام خواص ويژه ای دارند و به پيشگيری يا رفع بيماری ها کمک می کنند چگونه بايد مصرف شوند و علاقمندان کدام يک را بايد انتخاب کند. منصور فراسيون، خبرنگار علمی صدای آمريکا، در برنامه امروز «دانش و جامعه» در اين باره اطلاعاتی در اختيار شنوندگان می گذارد.