علی رضا نوری زاده روزنامه نگار ايرانی مقيم انگلستان مسائل و اخبار روز را بررسی می کند و به سؤالات بهروز عباسی خبرنگار بخش فارسی راديو صدای آمريکا پاسخ می دهد:

۱- خروج شش وزير حزب کارگر از دولت ائتلافی آريل شرون در اسراييل .

۲- سفر وزير بازرگانی ايران به بغداد با هدف امضاء قراردادهای بازرگانی با عراق.