شورشيان چچن يک فروند هليکوپتر نظامی روسيه را در چچن سرنگون کردند در اين حادثه هر ۴ سرنشين هليکوپتر کشته شدند.هليکوپتر ام آی ـ ۸ در نزديکی خان قلعه ،پايگاه نظامی روسيه سقوط کرد. ظاهرا اين هليکوپتر با موشک ضدهوائی که از روی شانه پرتاب می شود هدف قرار گرفته است. خبرگزاری روسی اينترفاکس، به نقل از شاهدان عينی گزارش داد هليکوپتر لحظه ای پس از آنکه هدف قرار گرفت ،به دور خود چرخيد و سپس به زمين برخورد کرد و منفجرشد