علی رضا نوری زاده روزنامه نگار ايرانی مقيم انگلستان مسائل و اخبار روز را بررسی می کند و به سؤالات بهروز عباسی خبرنگار بخش فارسی راديو صدای آمريکا پاسخ می دهد:

١- گفته های آقای هاشمی شاهرودی و حداد عادل در مورد مردم سالاری و مردم سالاری دينی

۲- بيانات آقای هاشمی شاهرودی در رابطه با اظهارات آقای خامنه ای در مورد ضرورت مبارزه با مفاسد اقتصادی