علی رضا نوری زاده روزنامه نگار ايرانی مقيم انگلستان مسائل و اخبار روز را بررسی می کند و به سؤالات بهروز عباسی خبرنگار بخش فارسی راديو صدای آمريکا پاسخ می دهد:

١- سفر پرزيدنت خاتمی به اسپانيا

۲- افزايش تماس های جمهوری اسلامی با کشورهای عضو اتحاديه اروپا

٣- ديدار آقای کمال خرازی با وزير خارجه سوئيس در تهران