در چنين روزی در سال۱۸۷۶ميلادی، سرزمين آلاسکا از روسيه به آلاسکا پيوست.