يک نماينده حقوق بشر سازمان ملل متحد به برمه رفته است و ماموريت دارد در باره اين اتهامات که دولت نظامی آن کشور از تجاوز جنسی به عنوان يک اسلحه استفاده می کند و پسران نوجوان را به زور به سربازی می برد تحقيق کند. مقامات برمه می گويند آنها برای اين که ثابت کنند اتهامات درست نيست، از او دعوت کردند. اما برخی از طرفداران حقوق بشر در برمه می گويند مقامات کشور تنها آنچه را می خواهند فرستاده سازمان ملل متحد ببيند به او نشان خواهند داد. سازمان ديده بان حقوق بشر که مقر آن در نيويورک است می گويد بيش از ۲۰ در صد سربازان برمه ای ۱۸ ساله يا جوانتر هستند. وزارت امور خارجه آمريکا و دو گروه کوچک برمه ای طرقدار حقوق بشر نيز سربازان را متهم کرده اند که به تلافی فعاليت های چريک هايی که خواهان استقلال ايالت شان در غرب برمه هستند، به بيش از ۶۰۰ زن و دختر تجاوز کرده اند.