١- بمبگذاری در بالی اندونزی که رابطه آن با القاعده و تروريسم.. ۲- در زمينه سفر آقای خاتمی برای شرکت در هفتمين اجلاس سران کشورهای اقتصادی( اکو)، نقش سازمان اکو در منطقه و اهداف ايران برای شرکت در اين جلسه ، موضوعات مورد تحليل که آقای نوری زاده است که با خبرنگار فارسی صدای آمريکا بهروز عباسی، در ميان ميگذارد .

بمبگذاری در