مجلس نمايندگان آمريکا بودجه دفاعی سال ۲۰۰۳ را که بيش از ۳۵۵ ميليارد دلار است با ۴۰۹ رای موافق و ۱۴ رای مخالف تصويب کرد. اين لايحه هزينه های نظامی را ۳۷/۵ ميليارد دلار نسبت به بودجه سال ۲۰۰۲ افزايش می دهد. اين افزايش اعتبار برای خريد کشتی های جنگی، هليکوپترهای نظامی و موشک، هواپيماهای حمل و نقل C-17 و هواپيماهای شناسايی پيشرفته بدون سرنشين ميباشد. سخنگوی کاخ سفيد گفت رئيس جمهوری از اقدام مجلس نمايندگان خوشنود است و منتظر است سنا نيز لايحه را تصويب کند و برای امضای او به کاخ سفيد بفرستد.