موضوعهای مطرح شده در گفتگوی امروزبا دکتر نوری زاده دوم اکتبر : شدت گرفتن اعتراض ها به سفر وزير خارجه عراق به تهران و تهيه طرح استيضاح کمال خرازی وزير خارجه ايران

ملاقات هيئت ويژه اتحاديه اروپا در تهران با آقای محمد جواد لاريجانی معاون امور بين المللی قوه قضائيه و بررسی گفته های لاريجانی