ولاديمير پوتين، رئيس جمهوری روسيه، از تصميم اسرائيل دائر بر بر طرف ساختن محاصره مقر ياسر عرفات استقبال کرده و در مورد عراق، خواستار بازگشت سريع بازرسان تسليحاتی به آن کشور شده است. رهبر روسيه اين سخنان را هنگام ديدار با آريل شارون، نخست وزير اسرائيل، در کاخ کرملين، به ميان آورد. آقای پوتين بار ديگر تأکيد کرد که راه حل مسئله عراق بايستی از طريف شورای امنيت سازمان ملل متحد جستجو شود. انتظار می رفت گفتگوهای رهبران روسيه و اسرائيل پيرامون امکان اقدامات نظامی به برهبری آمريکا عليه رژيم بغداد و ديگر مسائل امنيتی، از جملهه کوششهای عراق و جمهوری اسلامی ايران در راستای توليد جنگ افزارهای هسته ای دور بزند. اسرائيل در مورد تلاشهای ايران و عراق برای دستيابی به جنگ افزارهای هسته ای و وسيله به هدف زدن آن سلاح ها بسيار نگران است و به مسکو فشار می آورده است که به همکاری هسته ای خود با ايران پايان بدهد