بررسی قطعنامه روز گذشته شورای امنيت برای تسليم تروريستها بمقامات و خروج نيروهای اسراييل از مقر حکومت خود مختار فلسطينی.. بررسی نامه های علی اکبر موسوی خوئينی، نماينده اصلاح طلب مجلس به آقای شاهرودی در رابطه با دانشجويان زندانی و پاسخ کيانوش سنجری، عضو شورای مرکزی اتحاديه ملی دانشجويان و فارغ التحصيلان ايران به نامه های خوئينی.. اينها موضوعاتی است که آقای نوری زاده در مورد آنها با خبرنگار فارسی صدای آمريکا بهروز عباسی سخن می گويد.