پرزيدنت بوش و عسکر آقايف رييس جمهوری قرقيزستان روز دوشنبه در کاخ سفيد به گفت و گو نشستند. آنها بر تقويت مناسبات ديپلماتيک بار ديگر تاکيد گذاشتند و در باره پيوستن قرقيرستان به اقتصاد جهانی به بحث پرداختند. بعد بيانيه مشترکی صادر کردند که در آن گفته می شد مذاکرات آنها بر صلح، ثبات و غنا متمرکز بوده است. بيانيه حاکی است که دو رهبر همچنين در باره امنيت ملی و گسترش همکاری بين آمريکا و قرقيزستان و همسايگان آن در آسيای مرکزی در جنگ بين المللی با تروريسم بحث کردند. افزون بر اين، دو کشور با توسعه پيوندهای تجاری و اقتصادی، در حالی که قرقيزستان به اصلاحات اقتصادی و عمرانی ادامه می دهد، موافقت کردند. در اين ميان اعلام شد که ماه آينده يک هيات بلند پايه دولت قرقيزستان برای انجام مذاکرات بيشتر به واشنگتن خواهد آمد.