در ايالت اوتار پرادش هند بر اثر انفجار يک اتومبيل، ۱۵ نفر کشته و ۲ نفر زخمی شدند. بنا به گزارشها حادثه در ۸۰ کيلومتری شهر لاکنو بر اثر انفجار بمب يا نارنجک روی داده است. اما پليس هنوز علت انفجاررا تاييد نکرده است.