در ماناگوئه پايتخت نيکاراگوئه، در حالی که قانگذاران آرنولدو آلِه مان رييس جمهوری سابق را از رهبری پارلمان برکنار می کردند، مردم با برپايی يک گردهمايی به شادی پرداختند. او متهم است که نزديک به ۱۰۰ ميليون دلار از بودجه عمومی اختلاس کرده است. گردهمايی زمانی برپا شد که قانونگزاران چپگرای ساندينيست و طرفداران انريکو بولانوس رييس جمهوري، آله مان را در جريان جلسه ويژه کنگره برکنار کردند. قانونگزاران وفادار به آله مان جلسه را تحريم کرده بودند و خود او نيز غايب بود اما گفت اين تصميم را قبول نخواهد کرد. اقدام پارلمان نيکاراگوئه در روز پنجشنبه گام مهمی در کوشش هايی که برای محاکمه آله مان به اتهام فساد در جريان است تلقی شد. او هرگونه خلافکاری را در دوره ۵ ساله رياست جمهوری خود که در ماه ژانويه به پايان رسيد انکار می کند.