وزارت دفاع آمريکا بر جستجو به منظور يافتن فعالان القاعده در کشور يمن افزوده است يمن ميهن آباء و جدادی اسامه، سرکرده القاعده است. به گفته مقامهای آمريکائی، پنتاگون، گروه هائی از نيروهای ويژه را به اين کشور فرستاده تاراههای يافتن مخفی گاههای اعضای القاعده را در مناطق دورافتاده و قبيله ای يمن به نيروهای محلی آموزش دهند. پنتاگون همچنين، سربازان يمنی را در امر شيوه های جنگ ضد تروريستی آموزش می دهد و اطلاعات امنيتی را در اختيار دولت يمن می گذارد. روزنامه واشنگتن پست می نويسد مقامهای آمريکائی ،امکان مخفی شدن بين لادن رادر يمن منتفی ندانسته اند