. عرفات امروز در سخنانی در پارلمان فلسطينی ها در شهر رام الله در کرانه باختری رود اردن گفت حملات به غيرنظاميان اسرائيلی توجه جهانيان را از آلام فلسطينی ها منحرف می سازد و به سود اسرائيل تمام می شود. در متن سخنرانی عرفات که پيش از ايراد سخنرانی توزيع شد وی خواستار به رسميت شناختن اسرائيل و تحريم بمب گذاری های انتحاری شد اما در متن ايراد شده سخنرانی اش به هيچ يک از اين دو موضوع اشاره نشده است. جلسه شورای فلسطينی ها برای تدارک انتخابات تشکيل شده است که به گفته عرفات در اوايل ماه ژانويه آينده برگزار خواهد شد.