پليس آلمان يک زن و مرد مظنون به طراحی يک حمله تروريستی عليه مقر نظامی آمريکا در اروپا در شهر هايدلبرگ آلمان را بازداشت کرده است. به گفته يک مقام ارشد پليس، در روز جمعه، يک مرد ترک و نامزد آمريکائی او، روز پنجشنبه بازداشت شدند و پليس در خانه آنها ۱۳۰ کيلوگرم مواد شيميائی، و ۵ بمب لوله ای کشف کرد. اين مقام پليس آلمانی گفت بنا به شواهد، حمله ای برای ۱۱سپتامبر، سالگرد حمله های تروريستی سال گذشته به آمريکا تدارک ديده شده بود. هنوز روشن نيست که اين دو نفر با القاعده، مسئول حمله های تروريستی سال گذشته، ارتباط داشته اند يانه.