در پی بارش باران شديد موسمی سيل برای نخستين بار در سال جاری بخش هايی از غرب هند را فرا گرفت و دست کم ۱۴ تن را در ايالت گوجرات، که گرفتار خشکسالی بود به کام کشيد. و دهها خانه را در ناحيه ای واقع در ۱۵۰ کيلومتری احمد آباد پايتخت بازرگانی گوجرات ويران کرد. تاکنون ساکنان دست کم دوهزار خانه از منطقه بيرون برده شده اند و انتظار می رود طغيان رودخانه نارمادا ادامه پيدا کند. در سال جاری هزاران نفر در اثر جاری شرن سيل در هند، نپال و بنگلادش جانسپرده اند.