در مورد لايحه اصلاح قوانين انتخابات ارائه شده به مجلس، آيا مجال انتخاب شدن را به غير خوديها هم خواهد داد..؟ در مورد سخنرانی آقای دکتر عطاءالله مهاجرانی در لندن و دفاع ايشان از هاشمی رفسنجانی و تظاهرات پيامد آن.. اينها موضوعاتی است که آقای نوری زاده در مورد آنها با خبرنگار فارسی صدای آمريکا بهروز عباسی سخن می گويد.